REVITALISIERUNGZurück

01 02 03 04 05
2005 I Fassadenrevit. I Klagenfurt I AUT 2005 I Fischerhaus I Fazana I CRO 2005 I Fischerhaus I Fazana I CRO 2005 I Fischerhaus I Fazana I CRO 2005 I Fischerhaus I Fazana I CRO
06 07 08 09 10
2008 I Wohnhaus I Skopje I MK 2008 I Fassade I Wohnhaus I Skopje I MK 2008 I Wohnhaus I Skopje I MK 2008 I Wohnhaus I Skopje I MK 2008 I Wohnhaus I Skopje I MK
11 12      
2008 I Dachausbau I Wien I AUT 2008 I Dachausbau I Wien I AUT